search

STEM

Yeni Kuşaklara Katma Değeri Yüksek Beceriler Kazandırıyoruz.

Günümüz dünyası “bilgi”yi üretecek ve kullanacak bireylerin de gerekli donanıma sahip olmasını gerektiriyor. Bu nedenle yeni kuşaklara katma değeri yüksek beceriler kazandırılması kritik önem taşıyor. Bu becerilerin başında ise, bugünün ve geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin temelini oluşturan “STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)”, yani bilim, teknoloji, matematik, mühendislik geliyor. Bilgi ekonomisine dönüşüm yolunda, “STEM” konusunda eğitim almış insan gücünün önemi her geçen gün artıyor.

Bilimin Ana Motivasyon Kaynağı Merak’tır.

Exploristan olarak bu anlayışla, uluslararası verilerin dikkatle analiz edilmesi ve eğitim sisteminin her kademesinde STEM becerilerinin artırılmasının bir öncelik olarak gündeme getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Erken çocukluk eğitiminden başlayarak bu anlayışı yerleştirmek gerektiğini söylemek sanıyoruz yanlış olmaz. Bilimin ana motivasyonunun “merak” olduğunu unutmadan, çocuklarımızın doğasında olan merakı, hayal gücünü, soru sorma ve sorgulama isteğini canlı tutmanın gerekliliğinin farkındayız.

Daha İyi Bir Dünya Oluşturmak Bizim Elimizde

STEM’in her bir alanında bilgi düzeyini yükseltmenin yanında üretken, analitik ve eleştirel düşünen ve problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmek tüm dünya ülkelerinin gelecek hedefleri arasında öncelikli bir yer teşkil ediyor. STEM’in hayatla, dünyayı anlamakla ve daha iyi bir dünya oluşturmakla doğrudan ilişkisi var. Bilimi odağa alan, çevreye, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden işler STEM ile gelişecek. İş hayatında STEM bilgisinin ne şekilde karşılık bulduğunu uygulamalı biçimde gösterebilmek, öğrencilerin STEM’e ilgilerini artıracak ve bu derslerden keyif almalarına yardımcı olacaktır. STEM’in hayatla doğrudan ilişkisini öğrencilerin zihinlerinde canlandırabilmek için gerekli üst düzey teknolojik ürünleri okullarla buluşturuyoruz.

STEM Programları ile öğrenciler;

  • STEM alanında ileri düzey yeterliliğe sahip olma.
  • 21. Yüzyıl becerilerini etkin kullanan bireyler olma
  • Gerçek yaşamdan alınmış, uygulamaya dönük, sorgulama temelli bir eğitim tecrübesi yaşatma.
  • Kendi öğrenmeleri için sorumluluk alma.
  • Kendi potansiyellerini ortaya çıkarma.
  • STEM alanında kariyer planlama.
  • Gelecek nesillerden beklenen donanımlara sahip olma.
Story

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url